Mateo 8 24

Mateo 8 24 DEFAULT

“4–10 marzo. Mateo 8–9; Markos 2–5: “Laa paab’aal xk’irtesink aawe” ” Kim, Taaqehin—Choq’ reheb’ li komon ut li junkab’al: Li Ak’ Chaq’rab’ 2019 (2019)

“4–10 marzo. Mateo 8–9; Markos 2–5,” Kim, Taaqehin—Choq’ reheb’ li komon ut li junkab’al: 2019

Xtz’iib’ankil li nakak’oxla

Ink’a’ naru rilb’al li esilal sa’ li Ak’ Chaq’rab’ chi ink’a’ taasachq aach’ool rik’in li k’iila esil chirix li Kolonel naq kixk’irtesiheb’ li yaj ut li ani rahob’tesinb’il—toj jo’ li ixq li wan tiq chirix toj li xqa’al li ke’xye naq kamenaq. K’a’ru xyaalalileb’ choq’ qe laa’o li sachb’a-ch’oolej a’in chirix xk’irtesinkil li yajel? Jun lix yaalalil a’an naq li Jesukristo a’an li Ralal li Dios, ut wan xwankil sa’ xb’een chixjunil li k’a’aq re ru, ut sa’ xb’een ajwi’ lix rahil li qatib’el ut li qamajelal. A’ut jun chik xyaalalil choq’ qe natawman sa’ li raatin li Jesus choq’ reheb’ laj tz’iib’ li ink’a’ neke’paab’an: “Re naq teenaw naq li K’ajolb’ej wank xwankil sa’ ruchich’och’ re kuyuk sachok maak” (Markos 2:10). Chi jo’kan, naq nakawil resil anihaq li mutz’, malaj jun li saqlep rix li nak’irtesiik, naru nakak’oxla li k’irtesiik—re musiq’ej jo’ ajwi’ re tz’ejwalej—li naru nakak’ul rik’in li Kolonel, ut naru nakawab’i a’an chixyeeb’al aawe, “Laa paab’aal xk’irtesink aawe” (Markos 5:34).

Integrated Curriculum Illustration

Li na’leb’ re xtzolb’aleb’ li loq’laj hu aajunes

Mateo 8–9; Markos 2; 5

Li Kolonel naru chixk’irtesinkileb’ li rahilal ut li yajel.

Sa’eb’ li ch’ol a’in wankeb’ k’iila esil chirix li k’irtesink kixb’aanu li Kolonel rik’in sachb’a-ch’oolej. Naq nakatzoleb’ li k’irtesink a’in, k’e reetal ma wan li esilal choq’ aawe. Naru taapatz’ aawib’: K’a’ru naxk’ut li esilal a’in chirix li paab’aal? K’a’ru naxk’ut li esilal a’in chirix li Kolonel? K’a’ru naraj li Dios naq tintzol rik’in li sachb’a-ch’oolej a’in?

Chi’ilmanq ajwi’ Dallin H. Oaks, “Sanar a los enfermos,”Liahona, mayo 2010, 47–50.

Healing the Sick (Copy of Hofmann)

Mateo 8:5–13; Markos 5:24–34

Naru ninsik’ intenq’ankil rik’in li Dios, us ta naweek’a naq moko ink’ulub’ ta.

Li jolomil aj pleet a’an aj Gentil, ut kixk’oxla naq moko xk’ulub’ ta naq taa’ok li Kolonel sa’ rochoch. Li ixq li yoo chi elk xkik’el, k’oxlanb’il naq tz’aj ru, ut tz’eqtaananb’il sa’ xyanqeb’ laj Judio. A’b’anan li Kolonel kirosob’tesiheb’ xkab’ichaleb’. K’a’ru nakatzol rik’ineb’ li wiib’ chi esilal a’in chirix xsik’b’al aatenq’ankil rik’in li Qaawa’?

Mateo 8:18–22; Markos 3:31–35

Li wank choq’ xtzolom li Jesukristo naraj naxye naq nink’e a’an xb’een wa sa’ lin yu’am.

Sa’eb’ li raqal a’in, li Jesus kixk’ut naq re toowanq choq’ xtzolom, tento taqak’e a’an xb’een wa sa’ li qayu’am, us ta wan naq taa’ajmanq ru xmayejankil li k’a’aq chik re ru wan xloq’al choq’ qe. Naq nakawileb’ li raqal a’in, k’oxla chan ru naq wankat jo’ xtzolom li Kristo. K’a’ut naq eb’ li tzolom tento naq taawanq li Kolonel xb’een wa sa’ xyu’ameb’? K’a’ru taa’ajmanq ru naq taamayeja re tatruuq chixk’eeb’al li Jesus xb’een wa sa’ laa yu’am? (Chi’ilmanq ajwi’ Lukas 9: 57–62.)

Mateo 8:23–27; Markos 4:35–41

Li Jesukristo wan xwankil chixk’amb’al chaq li tuqtuukilal sa’ xyiheb’ li kaq-sut-iq’ re li yu’am a’in.

Ma xaweek’a jun sutaq jo’ ke’reek’a lix tzolom li Jesus sa’ li kaq-sut-iq’ chiru palaw, naq ke’ril li ha’ chi ok sa’ li jukub’ ut ke’xpatz’, “At Tzolonel! Ma maak’a’ nakawaj wi’ naq too’oso’q?”

Sa’ Markos 4:35–41, taataw kaahib’ li patz’om. Tz’iib’a li junjunq, ut k’oxla k’a’ru naxk’ut chawu chirix xk’ulb’aleb’ li ch’a’ajkilal re li yu’am a’in rik’in paab’aal chirix li Jesukristo. Chan ru naq li Kolonel naxk’am chaq li tuqtuukilal sa’eb’ li kaq-sut-iq’ sa’ laa yu’am?

Mateo 9:1–13; Markos 2:15–17

Naru ninkol rix lin paab’aal rik’in xk’utb’al li yaalil na’leb’.

Wan naq ch’a’aj xnawb’al chanru xsumenkil naq wankeb’ li neke’wech’ok re li k’a’ru naqapaab’ ut naqab’aanu. Naq nakawil Mateo 9:1–13 ut Markos 2:15–17, k’e reetal k’aruheb’ lix wech’omeb’ laj jitonel, ut k’a’ru kixsume li Kolonel. Naru taak’e reetalil li wech’ok ut li sumenk sa’ jalanq xb’onol, malaj yal taatz’iib’a. K’a’ru nakak’e reetal chirix li k’utuk kixb’aanu li Kolonel? Chan ru naq tatruuq chixb’aanunkil li kixb’aanu a’an sa’ xkolb’al rix jun na’leb’ chirix li evangelio, malaj li k’a’ru nab’aanuman sa’ li Iglees?

Chi’ilmanq ajwi’ li video “Everyday Example: When Beliefs Are Questioned” (LDS.org).

Mateo 9:1–8

Sa’ xk’ab’a’ li jalb’a-k’a’uxlej, naru nawan xkawil inch’ool.

Naq kik’ame’ jun sik rik’in li Kolonel, chixjunileb’ li tenamit ke’xnaw naq lix tib’el naraj k’irtesiik. A’b’anan li Jesus xb’een wa ki’aatinak chirix li q’axal aajel ru wi’chik—naq te’kuye’q lix maak. Wi ta ink’a’ kik’irtesiik li winq sa’ tz’ejwalej, toj taaruuq raj chixb’aanunkil jo’ li raatin li Jesus, ut taawanq “xkawil xch’ool” (Mateo 9:2). Jo’q’e xaweek’a li sahil ch’oolejil rik’in naq kuyb’il aamaak? (Chi’ilmanq ajwi’ Alma 36:18–24.)

Integrated Curriculum Illustration

Li na’leb’ re xtzolb’aleb’ li loq’laj hu sa’ junkab’al, ut choq’ re li Q’ojyin re Junkab’al

Naq nakawileb’ xsa’ li loq’laj hu rik’in laa junkab’al, li Musiq’ej naru nakatxtenq’a chixnawb’al k’a’ru li na’leb’ taak’e xwankil ut tex’aatinaq wi’ re taak’anjelaq choq’ re laa junkab’al. Aʼin junjunq li naʼlebʼ naru taabʼaanu:

Mateo 8–9; Markos 2;  5

Naru nakatz’iib’a k’a’ruheb’ li sachb’a-ch’oolej li yeeb’ileb’ resil sa’eb’ li ch’ol a’in ut taataw xjalam-uuch junjunq reheb’ (chi’ilmanq li Libro de obras de arte del Evangelio malaj LDS.org). Naru taapatz’ re li junjunq komon sa’ li junkab’al naq tixye resil jun reheb’ li sachb’a-ch’oolej (rik’in jun li jalam-uuch, wi wan), ut tixye k’a’ru xtzol rik’in a’an. Naru ajwi’ taaye resil junjunq li sachb’a-ch’oolej xawil laa’at, malaj li xawil sa’ resilal li Iglees sa’ roso’jikeb’ li kutan.

Mateo 9:10–13

K’a’ru nakatzol rik’in chan ru naq li Kolonel kiraatinaheb’ laj titz’ol toj ut laj maak, li tz’eqtaananb’ileb’ xb’aaneb’ lix komoneb’? Chan ru naru taqab’aanu li kixb’aanu a’an naq naqaatinaheb’ li qas qiitz’in?

Mateo 9:36–38

Chan ru naru nakatenq’aheb’ laa komon chixtawb’al ru lix tz’aam li Kolonel naq te’wanq chik aj k’anjel re xwotzb’al li evangelio? Naru teeb’aanu sa’ komonil junaq ch’ina k’anjel li taab’ayq raj choq’ re jun li kristiaan, jo’ xch’ajb’al li ochoch chirix li wa’ak. K’a’ru naru taqab’aanu re xwotzb’al resil li evangelio?

Markos 4:35–41

Ma naru li esilal a’in chixtenq’ankileb’ li komon sa’ li junkab’al naq wankeb’ xxiw? Maare te’ruuq chirilb’al li raqal 39 ut te’xye resil naq li Kolonel xtenq’aheb’ chireek’ankil li tuqtuukilal naq xwan li rahilal malaj li xiw.

Re xtawb’al xkomon chik li na’leb’ chirix xtzolb’aleb’ li kok’al, chi’ilmanq li tusleb’ aatin re li xamaan a’in sa’ Kim, Taaqehin—Choq’ re li Tzoleb’aal reheb’ li Kok’al.

Xchaab’ilob’resinkil li qak’utum

Chatwanq rik’ineb’ ut chawab’iheb’. Wan naq li k’utuk q’axal chaab’il natikla naq wan li patz’om malaj li ch’a’ajkilal sa’ xch’ooleb’ li komon sa’ li junkab’al. Kanab’eb’ li komon sa’ laa junkab’al chixnawb’al rik’in aawaatin ut aab’aanuhom naq wan aach’ool chirab’inkileb’ (chi’ilmanq Li k’utuk jo’ li Kolonel,16).

Christ and the Palsied Man
Sours: https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/come-follow-me-for-individuals-and-families-new-testament-2019/10?lang=kek

Versos Paralelos

La Biblia de las Américas
Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca; pero Jesús estaba dormido.

Nueva Biblia Latinoamericana
Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca; pero Jesús estaba dormido.

Reina Valera Gómez
Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca; mas Él dormía.

Reina Valera 1909
Y he aquí, fué hecho en la mar un gran movimiento, que el barco se cubría de las ondas; mas él dormía.

Biblia Jubileo 2000
Y he aquí, fue hecho en el mar un gran movimiento, que el barco se cubría de las ondas; mas él dormía.

Sagradas Escrituras 1569
Y he aquí, fue hecho en el mar un gran movimiento, que el barco se cubría de las ondas; mas él dormía.

King James Bible
And, behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered with the waves: but he was asleep.

English Revised Version
And behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the boat was covered with the waves: but he was asleep.

Tesoro de la Escritura

there.

Salmos 107:23-27
Los que descienden al mar en naves y hacen negocio sobre las grandes aguas,…

Isaías 54:11
Oh afligida, azotada por la tempestad, sin consuelo, he aquí, yo asentaré tus piedras en antimonio, y tus cimientos en zafiros.

Jonás 1:4,5
Y el SEÑOR desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse.…

Marcos 4:37,38
Pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca.…

Hechos 27:14
Pero no mucho después, desde tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llama Euroclidón,

*etc:

2 Corintios 11:25,26
Tres veces he sido golpeado con varas, una vez fui apedreado, tres veces naufragué, y he pasado una noche y un día en lo profundo.…

but.

Lucas 8:23
Pero mientras ellos navegaban, El se durmió; y una violenta tempestad descendió sobre el lago, y comenzaron a anegarse y corrían peligro.

Juan 6:17,18
y subiendo en una barca, se dirigían al otro lado del mar, hacia Capernaúm. Ya había oscurecido, y Jesús todavía no había venido a ellos;…

Juan 11:5,6,15
Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro.…

Enlaces

Mateo 8:24 Interlineal• Mateo 8:24 Plurilingüe• Mateo 8:24 Español• Matthieu 8:24 Francés• Matthaeus 8:24 Alemán• Mateo 8:24 Chino• Matthew 8:24 Inglés• Bible Apps• Bible Hub

Las citas Bíblicas son tomadas de La Biblia de las Américas © 1986, 1995, 1997 by The Lockman Foundation, La Habra, Calif, //www.lockman.org. Usadas con permiso.

Las citas bíblicas son tomadas Nueva Biblia de los Hispanos © 2005 by The Lockman Foundation, La Habra, Calif, //www.lockman.org. Usadas con permiso.

Reina Valera Gómez (© 2010)
Sours: https://bibliaparalela.com/matthew/8-24.htm
  1. Luster dragon
  2. Cute pictures of bendy
  3. 5v stepper motor

Mateo 8:29

Lo sentimos, hubo un error al mostrar la comparación.

Lo sentimos, hubo un error al cargar el libro.

Lo siento, no tienes licencia para ver ese libro.

No hay coincidencias.

Lo sentimos, hubo un error al cargar parte del libro.

Se produjo un error al marcar el devocional como leído.

Hubo un error al acceder a favoritos

What does the Great Commission have to do with mobile devices? More than you might think.

Learn more

29 And behold, they qcried out, “What have you to do with us, rO Son of God? Have you come here to torment us sbefore the time?”

Read more ComparteMateo 8:29 — The New International Version (NIV)

29 “What do you want with us, Son of God?” they shouted. “Have you come here to torture us before the appointed time?”

Mateo 8:29 — King James Version (KJV 1900)

29 And, behold, they cried out, saying, What have we to do with thee, Jesus, thou Son of God? art thou come hither to torment us before the time?

Mateo 8:29 — New Living Translation (NLT)

29 They began screaming at him, “Why are you interfering with us, Son of God? Have you come here to torture us before God’s appointed time?”

Mateo 8:29 — The New King James Version (NKJV)

29 And suddenly they cried out, saying, “What have we to do with You, Jesus, You Son of God? Have You come here to torment us before the time?”

Mateo 8:29 — New Century Version (NCV)

29 They shouted, “What do you want with us, Son of God? Did you come here to torture us before the right time?”

Mateo 8:29 — American Standard Version (ASV 1901)

29 And behold, they cried out, saying, What have we to do with thee, thou Son of God? art thou come hither to torment us before the time?

Mateo 8:29 — 1890 Darby Bible (DARBY)

29 And behold, they cried out, saying, What have we to do with thee, Son of God? hast thou come here before the time to torment us?

Mateo 8:29 — GOD’S WORD Translation (GW)

29 They shouted, “Why are you bothering us now, Son of God? Did you come here to torture us before it is time?”

Mateo 8:29 — The Holman Christian Standard Bible (HCSB)

29 Suddenly they shouted, “What do You have to do with us, Son of God? Have You come here to torment us before the time?”

Mateo 8:29 — The New Revised Standard Version (NRSV)

29 Suddenly they shouted, “What have you to do with us, Son of God? Have you come here to torment us before the time?”

Mateo 8:29 — The Lexham English Bible (LEB)

29 And behold, they cried out, saying, “What do you have to do with us, Son of God? Have you come here to torment us before the time?”

Mateo 8:29 — New International Reader’s Version (NIrV)

29 “Son of God, what do you want with us?” they shouted. “Have you come here to punish us before the time for us to be judged?”

Mateo 8:29 — New American Standard Bible: 1995 Update (NASB95)

29 And they cried out, saying, “What business do we have with each other, Son of God? Have You comehere to torment us before the time?”


Un servicio de Faithlife / Software Bíblico Logos

Sours: https://biblia.com/bible/esv/Mateo%208.29?culture=es
Reavivados por su Palabra - 9/11/2014 - Mateo 8
1Kaj kiam li malsupreniris de la monto, lin sekvis grandaj homamasoj. 2Kaj jen venis al li leprulo kaj adorklinigxis al li, dirante:Sinjoro, se vi volas, vi povas min purigi. 3Kaj li etendis la manon kaj tusxis lin, dirante:Mi volas; estu purigita. Kaj tuj lia lepro estis purigita. 4Kaj Jesuo diris al li:Zorgu, ke vi diru al neniu. Sed iru, montru vin al la pastro, kaj oferu la donon, kiun Moseo ordonis, por atesto al ili.

5Kaj kiam li eniris en Kapernaumon, venis al li centestro, petante lin, 6kaj dirante:Sinjoro, mia knabo kusxas paralizulo en la domo, kaj terure suferas. 7Kaj li diris al li:Mi venos, kaj sanigos lin. 8Kaj la centestro responde diris:Sinjoro, mi ne estas inda, ke vi venu sub mian tegmenton; sed nur parolu vorte, kaj mia knabo sanigxos. 9CXar mi ankaux estas homo sub auxtoritato, havante soldatojn sub mi; kaj mi diras al cxi tiu:Iru; kaj li iras; kaj al alia:Venu; kaj li venas; kaj al mia sklavo:Faru cxi tion; kaj li gxin faras. 10Kaj kiam Jesuo tion auxdis, li miris, kaj diris al la sekvantoj:Vere mi diras al vi, ke cxe neniu en Izrael mi trovis tiom da fido. 11Kaj mi diras al vi, ke multaj venos el la oriento kaj la okcidento, kaj sidigxos kun Abraham kaj Isaak kaj Jakob en la regno de la cxielo; 12sed la filoj de la regno estos eljxetitaj en la eksteran mallumon; tie estos la plorado kaj la grincado de dentoj. 13Kaj Jesuo diris al la centestro:Iru; kiel vi kredis, tiel estu farite al vi. Kaj lia knabo sanigxis en tiu sama horo.

14Kaj kiam Jesuo venis en la domon de Petro, li vidis lian bopatrinon kusxanta, malsana de febro. 15Kaj li tusxis sxian manon, kaj la febro forlasis sxin; kaj sxi levigxis kaj servis al li. 16Kaj kiam vesperigxis, oni venigis al li multajn demonhavantojn; kaj li elpelis la spiritojn per vorto, kaj sanigis cxiujn malsanulojn; 17por ke plenumigxu tio, kio estis dirita per la profeto Jesaja, nome:Li mem prenis niajn malfortajxojn kaj portis niajn malsanojn.

18Kaj kiam Jesuo vidis cxirkaux si grandan homamason, li ordonis transiri al la alia bordo. 19Kaj venis unu skribisto, kaj diris al li:Majstro, mi vin sekvos, kien ajn vi iros. 20Kaj Jesuo diris al li:La vulpoj havas kavojn, kaj la birdoj de la cxielo havas ripozejojn; sed la Filo de homo ne havas, kie kusxigi sian kapon. 21Kaj alia el la discxiploj diris al li:Sinjoro, permesu al mi unue iri kaj enterigi mian patron. 22Sed Jesuo diris al li:Sekvu min, kaj lasu la mortintojn enterigi siajn mortintojn.

23Kaj kiam li eniris en sxipeton, liaj discxiploj lin sekvis. 24Kaj jen okazis granda malsereno sur la maro, tiel ke la sxipeto estis kovrita de la ondoj; sed li dormadis. 25Kaj ili venis, kaj vekis lin, dirante:Sinjoro, savu; ni pereas. 26Kaj li diris al ili:Kial vi estas timemaj, ho malgrandfiduloj? Tiam li levigxis, kaj admonis la ventojn kaj la maron; kaj farigxis granda sereno. 27Kaj la homoj miregis, dirante:Kia estas cxi tiu, ke ecx la ventoj kaj la maro lin obeas?

28Kaj kiam li venis al la alia bordo, en la landon de la Gadaranoj, lin renkontis du demonhavantoj, elvenante el inter la tomboj, tre furiozaj, tiel, ke neniu povis preterpasi per tiu vojo. 29Kaj jen ili kriis, dirante:Kio estas inter ni kaj vi, ho Filo de Dio? cxu vi venis cxi tien, por turmenti nin antaux la tempo? 30Kaj malproksime de ili estis granda grego da porkoj, pasxtigxantaj tie. 31Kaj la demonoj petegis lin, dirante:Se vi elpelos nin, forsendu nin en la gregon da porkoj. 32Kaj li diris al ili:Iru. Kaj elirinte, ili foriris en la porkojn; kaj jen kuris la tuta grego malsupren de la krutajxo en la maron, kaj pereis en la akvoj. 33Kaj la pasxtistoj forkuris kaj iris en la urbon, kaj rakontis cxion, kaj pri la demonhavintoj. 34Kaj jen la tuta urbo elvenis renkonte al Jesuo; kaj vidinte lin, ili petegis, ke li transiru el iliaj limoj.

Sours: https://biblehub.com/esp/matthew/8.htm

24 mateo 8

.

Mateo 8, 28-34 Evangelio julio 5 2017

.

Similar news:

.13 14 15 16 17